–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

ÔNG TÔN XỨNG thưa gởi tại SÀI GÒN

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7541)
ÔNG TÔN XỨNG thưa gởi tại SÀI GÒN

Đến! không nơi đến... Thực hay Hư ?
Vũ trụ và Ta...Bất nhị ư ?
Sau trước hiểu rồi... Đâu có hiểu ?
Phải chăng đây đó... vốn Như Như

Sài Gòn 12.5.1977


ĐỨC TĂNG CHỦ trả lời:

Khá khen Tôn Xứng rõ Như Như,

Có Đến hay Không, vốn Thực Hư
Vũ trụ đồng Ta đâu Bất Nhị
Trước sau có hiểu mới Chân Như.


-TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Chuyến Giáng Lâm Sài Gòn ngày 7.5.1977
Trả lời ngày 14.5. 1977