–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

CHÍN KHÚC TRƯỜNG CA

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8246)
CHÍN KHÚC TRƯỜNG CA

Con Khỉ ra đi để lại Gà,
Cõng chi Rắn Hổ mổ kêu la.
Chó vồ, Heo ủi, hồn tan nát,
Chuột chạy, Trâu xông trải trải qua,
Cọp đứng, Mèo nhìn, xem sự thế,
Rồng chầu, Phượng múa khúc âu ca,
Thi nhân đường luật tuy đơn giản,
Nhưng thấu tình chung Ta với Ta.
Ngu si bói quẻ, đẻ ra ma,
Vận chuyển tùy cơ, xét nước nhà,
Thế giới tăng cường xây thế hệ,
Quốc phòng xúc tiến, sợ can qua,
Nhân dân đói khổ, sanh tương phản,
Quyền thế tham lam, cạo sát da,
Xuôi ngược sớm chiều, gây tác hại,
Hai Thời Chín Khúc, hận trường ca.
Nhìn trời xanh ngắt, đất đen thui,
Cuộc sống khô xương, sống thụt lùi,
Bụng đói đâu còn lời thoải mái,
Dạ no hơi có chút vui vui,
Gượng tình non nước nuôi cơ thể,
Chí khí thanh cao thoát lấp vùi,
Mai một ánh vàng soi thế hệ,
Đất lành cảnh đẹp hết đen thui.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
ngày 01 tháng 01 năm 1981