–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

THỜI HIỀN KIẾP

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7868)
THỜI HIỀN KIẾP
Bao nhiêu năm tháng bấy nhiêu ngày,
Thế sự nhân tình quá đổi thay,
Muôn mặt triệu lời xuôi ngược chống,
Trăm đường vạn nẻo biết sao đây?
Làm người khó gỡ Cao thiên hạ,
Thánh xuất nan Khai chính nghĩa hay,
Nếu biết chuyện đời chưa giải nổi,
Tu Thân hiện Kiếp thoát châu mày.
Thời Hiện Kiếp, đương thời Thánh xuất,
Càng lầm than các bậc khôn ngoan,
Nhân Trí nhân biết sống huy hoàng,
Chung cùng thế hệ vẹn toàn đâu vương?
Thời Hiện Kiếp, bước đường thực tại,
Hưởng vị Đời, thấu rõ Dại Khôn,
Cứ mặc nhiên suy tưởng bảo tồn,
Nơi trừu tượng chưa khôn như thiên hạ.
Chỗ Đắng Cay, nhận chân nhiều mới lạ,
Nơi Ngọt Bùi, cặn bã của triền miên,
Kẻ vô nhân ngỡ đủ vẹn tuyền,
Khúc tan rã chưa điên vẫn dại.
Thân Trí nhân duyệt qua từng thời đại,
Mình chính mình lẽ phải an nhiên,
Thân Tâm không trách oán phiền,
Vào đời vui cảnh thoát miền Thế nhân.


TỪ THẾ NHÂN Thọ Ký
Ngày 27-09-1980
tức ngày 19 tháng 08 năm Canh Thân