–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

ĐƯỜNG ĐẠO

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 9028)
ĐƯỜNG ĐẠO

Trên con đường Đạo nhớ ghi,
Nhất Tâm tu sửa không gì quý hơn.
Miễn sao. TRÍ ĐỨC tạo tròn,
Hằng ngày cổi giải, NGHIỆP mòn tiêu hao.
Hở cơ Ma Chướng tựa vào,
Làm ta bận rộn lãng xao tu hành.
Chướng Ma ngăn đón đầy thành,
Kéo lôi biếng trể, tan tành công phu.
Một lòng trừ giảm nghiệp mù,
Hằng ngày Tinh Tấn chuyên tu mở màn.
Tự nhiên Ma Chướng dẹp tan,
Đường Đạo lần tỏ, Khải hoàn nào xa.
Gắn ghi mãi đuổi tâm tà,
Thung dung sạch Nghiệp, Phật Ma chung cùng.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
ngày 20.3 Bính Ngọ ( 1966 )