–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

CHÚNG SANH NÀO? NÓ Ở NƠI ĐÂU?

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7965)
CHÚNG SANH NÀO? NÓ Ở NƠI ĐÂU?
Chúng Sanh nào phải nơi đâu?
Nó là: Tâm Ý đang ngồi thở than.
Chúng sanh suy nghĩ muôn ngàn,
Phân phân biệt biệt lỡ làng đường tu.
Chúng sanh than nặng nghiệp mù,
Tự sinh uể oải công phu không chừng.
Chúng Sanh so tính không ngừng,
Nhìn trên Tự Ngã thêm lừng hiên ngang.
Lười biếng mong Phật khải hoàn,
Sớm chiều hoài vọng, ngang hàng Thế Tôn.
Vì còn lưu nghiệp căn tồn,
Bậc tu Soi Sửa liền mòn chúng sanh,
Đạo Tràng bảo pháp dịu lành,
Bản năng lìa muốn, vạn ngành viên thông.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
( 20-02-1971 )