–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TRƯỚC CẢNH VỊNH XUÂN

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7398)
TRƯỚC CẢNH VỊNH XUÂN
Mỗi độ xuân về tiếng pháo vang,
Năm nay tết đến chẳng trang hoàng,
Ngoài đường chú lính đang canh gác,
Trước ngõ Thằng Dân đứng ngỡ ngàng,
Nào phải hồn xuân đâu tắt hẳn?
Chỉ vì Non Nước vướng lòng tham,
Tạm dừng Thân Dậu khoan xơi tết,
Chứng tỏ niên lai kiến khải hoàn.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Năm Kỷ Dậu 26-12-l970