–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TU CHỨNG

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7868)
TU CHỨNG
• Tu Chứng là Không Chứng.
Cũng Chứng tại Thế Gian.
Cũng hoàn toàn Quốc Phật.
• Tu Chứng bị Chứng Tu.
Có Tu mới có Chứng.
Không Chứng cũng Không Tu.
Không không không đâu cả.
Khắp khắp đã sẵn sàng.
THÊM. Chi cho bận rộn.
BỚT. Chỉ Chứng mơ màng.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN