–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TẠI SAO?

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7779)
TẠI SAO?

Tại sao hiểu biết chưa đồng?
Vì rằng Ý Thức đục trong cân lường.

Tại sao nghi chấp vấn vương?

Vì rằng kém Dũng, lòng thường lợi riêng.

Tại sao sáng tối triền miên?

Vì rằng chưa rõ, chưa yên bến bờ.
Nên chi dục vọng vẩn vơ,
Mong hoàn Bản Giác làm mờ Chân Nguyên.
Đến đây phải tu Hạnh Nguyền,
Hành Thâm Pháp Giới, Tròn Duyên Tứ Thừa.

Tại sao uể oải sớm trưa?

Vì nghe Giáo lý chẳng vừa vọng tham.
Đương nhiên Nghiệp Thức đón đàng,
Cản ngăn biếng trễ, Tâm phàm đắn đo.
Tại sao Bát Nhã không đò?
Như Trí suốt suốt khỏi lo luân hồi.

Tại sao tiến thoái kéo lôi?

Vì rằng chưa nhận được lời THẦY răn.
Tại sao suy tính lăng nhăng?
Vì rằng Đạo Hạnh khó khăn chưa hành.

Tại sao Trí quẩn cùng quanh?

Vì rằng Tà Kiến, chấp thành ngẩn ngơ.
Lìa Tự Giác, Tánh mật mờ
Nghĩ suy ảo tưởng, mong chờ Thần Thông.
Đương nhiên Đức Trí viển vông,
Tự sinh chán nản như lòng nói trên.

Khuyên ai Nung Chí Vững bền,

Hạnh Nguyện Tròn Giác, dựng nên Phật Đài.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN