–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

PHÁP TẠNG

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 9150)
PHÁP TẠNG

Pháp Tạng nguyên vẹn viễn dung,
Đồng song Ẩn Hiện đồng cùng Giới Sinh .
Mật Ấn cứu cánh vô gành,
Từ Mê đến Ngộ chẳng dành riêng ai.
Tạng Pháp Mật Ấn không hai,
Tọa Thiền Pháp Tạng Như Lai gốc nguồn.
Trăm ngàn vạn ức tròn vuông,
Bao dung trùm khắp chính luồng Phật Tôn.
Như Lai chỉ rõ khỏi lầm,
Pháp Tạng đóng mở do tần chúng sanh.
Xinh xinh Tánh Tướng vốn bình,
Như như Bất Động đẹp tình Có Không.
Lộ trình Giới Dụng suốt thông,
Tấm gương Chân Giác đục trong tấm tuồng.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN