–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

MÙA TRĂNG TRÒN THÁNG 8 - 1984

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7808)
MÙA TRĂNG TRÒN THÁNG 8 - 1984