–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

GỞI ĐẾN TỨ CHÚNG

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7298)
GỞI ĐẾN TỨ CHÚNG

Quả đất vòng quanh, vẫn gặp nhau,
Tình chung cao đẹp , nghĩa sâu dày,
Thể Chân tuy sẵn, Tâm chưa chỉnh,
Trọn kiếp Thiên Thu, sống đọa đày.
Rồi đây nhìn rõ trắng đen,
Tấm tuồng Chân Giác, không đèn sáng trưng.
Nhớ nhau Tâm Ý ngập ngừng,
Ngày mai rạng rỡ tưng bừng hoa sen.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN