–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TÂM và SỰ

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7473)
TÂM và SỰ

Tâm và Sự nào rời Tướng Tánh,
Thử nhìn xem Tâm khởi Duyên sanh,
Bao nhiêu Tâm diễn Tướng hành,
Nương theo Tâm Sự trưởng thành Giác Nguyên.
Kể từ quá khứ Di Đà,
Diệu dùng Tạng Pháp chung hòa chúng sanh.
Phật Lực cứu cánh vô ngành,
Một câu Chánh Niệm trở thành Tây Phương.
Từ khi biến đổi Chân Thường,
Đến thời Mạt Pháp vẫn nương lời nguyền.
Bổn Lai Lai Bổn Chân Nguyên,
Dụng Tam Thế Dụng, vẹn tuyền Độ Sinh.
Pháp Tạng vẫn ánh Thanh Bình,
Khắp ngàn Tướng Tánh, lộ trình Như Lai.
Mượn đường Phật Đạo không hai,
Từ Mê trở Ngộ, không ngoài Tình chung.
Khuyên người Chân Tử buông lung,
Ngày hằng Tinh Tấn khỏi cùng Tử Sanh.
Khuyên người sát hại hận giành.
Ngày hằng Bi Trí liền thành Phật Tôn.
Khuyên người dâm dục lưu tồn,
Ngày hằng trừ giảm, tiêu mòn Nữ Ma.
Khuyên người tham vọng xa hoa,
Ngày hằng Tâm Niệm: thân ta Vô Thường.
Khuyên người luyến ái tình vương,
Ngày hằng chủ quán tấm tuồng chiêm bao.
Khuyên người học rộng tài cao,
Ngày hằng suy ngẫm đặng nào Vô Sanh?
Hiện hành một kiếp mong manh,
Khác nào trước gió chỉ mành treo chuông.
Khuyên người chớ biện luận suông,
Có Tu có Chứng, chính nguồn Pháp Tâm.
Không Tu thì phải sai lầm,
Bấy lời Pháp Tạng ân cần khuyên ai.
Phật Đài Bảo Pháp không hai,
Nụ cười Tôn Chủ diễn hoài Giới Sinh.
Âu Ca Phật vẫn thanh bình.
Thung dung tự tại, không mình, không ta.
Nghìn phương đều chốn Phật Đà,
Tâm Sự đồng nhất gọi là khuyên ai.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN