–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TRUNG ĐẠO

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7388)
TRUNG ĐẠO

Tu thiền để giải cái Tham
Chịu khó nghe Pháp, chịu làm giải Sân.
Tham Sân tiêu giải sai lầm,
Si mê tan dẹp, tỏ ngần Chân Nguyên.
Người ơi! Chu đáo vẹn tuyền,
Con đường Phật Đạo, chủ chuyên phá mờ.
Đừng đem lười biếng ngăn mơ,
Đừng vì Ngã Chấp, làm mờ Chân Như.
Mỗi câu Phật Pháp văn từ,
Đều trong Diệu Dụng của Từ. Thế Tôn
Tinh Tiến căn bản lưu tồn,
Bố Thí, Trì Giới Thánh Tôn đều dùng.
Nhẫn Nhục, Thiền Định thung dung,
Phá mê, giải chấp, Đạo Trung thực hành.
Thời trong Tam Giới tỏ ngành,
Để đem Chân Tử đến ngành Phật Tôn.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
hồi 08 giờ ngày 03.11.Tân Hợi, Giá Lâm kỳ 2 (1971)
Chép theo lời xuất ngôn của Ngài