–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

2. THẾ NÀO KHÔNG TÀ NIỆM?

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 16256)
2. THẾ NÀO KHÔNG TÀ NIỆM?