–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

20. VỀ MẬT TÔN

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 14216)
20. VỀ MẬT TÔN
Theo như trên đã nói, Mật Tôn hoặc Thiền Tôn tùy căn cơ ứng hiện, không thể nào bắt chước hay mong muốn mà đặng. Bậc đã có sẵn căn cơ Mật Tôn thì bậc nầy mới vừa tập tu Thiền, khi tập Thiền thân mình chuyển động tựa như dòng điện mạnh chạy toàn thân, đầu cổ rung chuyển, thân mình quay cuồng, tùy theo nhiều ít mà chuyển động.

Hành Giả bình tĩnh đó là Mật Pháp giải tỏa các Nghiệp, các đố tật. Lúc bấy giờ hành giả cần nên sửa Tánh, xét xem trong các đố tật ngăn ngại nên cổi giải Tâm chớ nên thọ chấp, hãy xem nơi TÔNG, CHỈ, THỂ, DỤNG của Như Lai Thiền không Trụ Chấp thì Mật Tôn lần lượt thay đổi từng giai đoạn, khi thì bắt Ấn, lúc đi quyền thảo. Nên cẩn thận chớ để bên ngoài hay biết đương sinh phê phán khó tu, nên gìn giữ như sau:

THÂN KÍN NHIỆM, KHẨU KÍN NHIỆM, Ý KÍN NHIỆM

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN