–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

5. THẾ NÀO LẬP CHỈ KHÔNG TRỤ?

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 14015)
5. THẾ NÀO LẬP CHỈ KHÔNG TRỤ?
Lập Chỉ tức lập một con đường đi trùm khắp trong Nhất Thể không trụ chấp. Chánh pháp không trụ là pháp THƯỜNG CHÂN, thành thử tu không trụ chấp cốt Hành Thâm Pháp Giới tỏ ngộ Như Lai Hành Dụng của Như Lai Thiền.

Các bậc tín tâm tu hành vị nào cũng ước ao tu cho đúng với tinh thần Phật Đạo, từ Hiển Giáo đến Thiền Tông vẫn có một tâm niệm duy nhất tu pháp THƯỜNG CHÂN, có tu pháp Thường Chân mới đến CHÂN THƯỜNG BẤT BIẾN.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN