–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

3. ĐẮP XÂY TƯỢNG ĐÔNG ĐỘ

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 15323)
3. ĐẮP XÂY TƯỢNG ĐÔNG ĐỘ
Tôi còn nhớ một thuở quá khứ, có một vị Đạo Sĩ ở tại làng Khe Khẻ, quận Chiêu An, Tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa. Vào thời ấy kể đến nay cũng trên 700 năm.

Lúc bấy giờ, Đạo Sĩ có một số Đạo Chúng không nhiều lắm, nhưng cũng trên 10 vị. Một hôm vị Đạo Sĩ kêu tất cả Đạo Chúng đến tỏ bày ý kiến đắp xây pho tượng Đông Độ. Ngài mới nói: Tượng Đông Độ này, hãy đến lấy đất tại Đông Thành Quận, thứ đất ấy rất hiếm hoi, phải là thứ đất thật mịn, thật đẹp, vậy các ông hãy đi đến Đông Thành Quận để kiếm mỗi vị một ít mang về cho Tôi nhận đúng thứ đất ấy dùng được thì sẽ lấy nhiều. Bây giờ tất cả Đạo Chúng đều một lòng tín tâm phát nguyện làm sao tìm được mẫu đất cho đúng với tinh thần và thể chất đắp tượng Đông Độ, thế rồi tất cả Tứ Chúng đồng ra đi mỗi người một ngã.

Qua một thời gian 3 tháng, mỗi vị đều mang về một kiểu đất làm mẫu. Được sự lựa chọn của Đạo Sĩ, ông Tín Toàn là người tìm được mẫu đất y như sở nguyện. Ngài Đạo Sĩ liền cho mang những mẫu đất của ông Tín Toàn về tập trung tại Pháp Bảo, lúc bấy giờ ông Tín Toàn mừng rỡ thích thú, yên chí là mình tìm được pho tượng Đông Độ, khi ấy Đạo Sĩ mới dạy rằng: Đất này chưa phải là Pho Tượng, tôi muốn lựa chọn một vị biết xay nhỏ và lọc những đất này để đắp tượng, thì các vị hãy lấy riêng ra một ít xay nhuyễn để tôi xem vị nào biết xay và biết lọc, tôi sẽ giao phó cho công việc này.

Khi ấy ông Tín Nghĩa xay và lọc đúng với với tinh thần của Đạo Sĩ, vị Đạo Sĩ bảo ông Tín Toàn hãy giao đất lại cho ông Tín Nghĩa để xay và lọc. Bấy giờ ông Tín Toàn sanh tâm buồn khổ, khóc kể gào thét, vì ông ta có công tìm đất, đến ngày hôm nay lại không còn gì ráo. Vị Đạo Sĩ biết như vậy, lại còn biết hơn thế nữa, mới kêu ông Tín Toàn dạy rằng: Công Đức của ông đã tìm đất để xây pho tượng chớ chẳng phải là Pho Tượng. Hôm nay ông giao lại cho ông Tín Nghĩa để cho ông ấy xay, lọc và đắp Tượng, thời ông nên học cách xay, lọc của ông Tín Nghĩa, nào có mất gì của ông đâu mà sợ. Ông được đất, mà còn biết được lối xay, lọc thì thử hỏi có lợi cho ông chăng?

Khi nghe lời chỉ dạy ấy ông Tín Toàn sực tỉnh, mừng rỡ, tâm phiền não, tâm uể oải, tâm oán hận thảy đều tiêu tán, trọn xét được Thù Thắng Tâm.

Sau khi Đạo Sĩ nhìn thấy nở một nụ cười, gọi ông Tín Nghĩa giao lãnh phận sự làm đất, lúc ấy tất cả anh em đều phụ lực giúp đỡ cho ông Tín Nghĩa đoạt đến căn bản tinh tấn. Thường tinh tấn nên đất đó được đẹp và nhuyễn. Xong đến đây Đạo Sĩ mới gọi tất cả Đạo Chúng Ngài hỏi:

-Vị nào là vị biết nhồi đất, biết đem giấy bổi cán nhồi cho thật nhuyễn thì Tôi sẽ trao nhiệm vụ để mà làm Công Đức?

Lúc bấy giờ có một vị khổng lồ, tên vị ấy là Tín An, bước ra xin lãnh phần Công Đức ấy, thì ông Tín Nghĩa lại sanh tâm phiền toái, kể lể công cán ngày hôm nay chẳng còn gì cả. Đạo Sĩ thật biết tâm địa ưu ái, bản ngã cố thủ của ông Tín Nghĩa. Ngài Đạo Sĩ lại giải bày tất cả, cũng như đã giải bày cho ông Tín Toàn lúc trước. Sau khi ông Tín Nghĩa lãnh hội được liền khuyến khích tất cả đồng giúp đỡ cho ông Tín An thành tựu.

Sau khi được sự giúp đỡ của tất cả anh em Đạo Hữu thì khối đất ấy trở nên mịn, nhuyễn, cấu kết đẹp đẽ.

Đến giai đoạn này, vị Đạo Sĩ gọi tất cả Tín Chúng đến phổ truyền:

-Có vị nào biết đắp Tượng, thì Ta đem mẫu Pho Tượng ra mà đắp? Nói xong, Ngài liền thò tay vào tay áo lấy ra bức tranh, đặt bức tranh trên bàn hương án trước Chánh Điện để cho Tín Chúng được xem.

- Khi ấy có một vị gọi là Tín Hảo bước ra xin lãnh Công Đức đắp Tượng, vị này ốm yếu nhưng có đôi mắt hiền từ và thông thái, tiếng nói thanh nhã, quỳ xuống thưa thỉnh để cho lãnh Công Đức trên.

Lúc bấy giờ, vị Tín An ngơ ngẩn, nhưng mà mau hiểu hơn hai vị Tín Toàn và Tín Nghĩa, do lẽ ấy anh em Tín Chúng đồng hợp chuyền nhau đưa từng mảnh đất lên trên Bảo Đài để cho vị Tín Hảo có đủ tinh thần xây tượng. Khi Pho Tượng khô ráo, tất cả Tín Chúng đều tô điểm trở thành pho tượng Đông Độ. Ngày hôm nay, mọi người trong Tín Chúng, mỗi người thảy đều biết rõ:

CÁCH TÌM ĐẤT, CÁCH XAY LỌC ĐẤT, CÁCH NHỒI ĐẤT, CÁCH ĐẮP PHO TƯỢNG, thảy đều vui mừng hớn hở chưa bao giờ có.

Đức LONG HOA TĂNG CHỦ Ngài ngưng một lát trầm ngâm dạy tiếp:

-Hởi các Chân Tử “Tứ Chúng”, Tôi vẫn biết: Tứ Chúng giữa thời này còn có Tín Tâm tin Phật. Tin trên con đường Tri Kiến Giải Thoát, lại có ý chí xây dựng Chánh Pháp đương thời Hạ Pháp, Công Đức ấy vô lượng.

Nhưng Tôi rất tiếc, những sự lầm lẫn của Tứ Chúng đôi khi bị loài Ma dân giả của khối Ma Ba Tuần xâu xé tranh giành thứ vị dựng nên hai chữ: phũ phàng, làm cho con đường chỉ đạo của Tôi phải tốn chẳng biết bao công giảng giải, vì vậy nên thường bị cản trở cuộc hành trình xây dựng Chánh Pháp.

Tôi rất mong kể từ giờ phút này, Tứ Chúng hãy dùng bài Giáo Ngôn “Đắp Xây Pho Tượng Đông Độ” để làm bài tâm niệm, tránh khỏi loài Ma Phũ Phàng lừa dối Tâm Chí Công Đức của Tứ Chúng. Có như thế chính là Phẩm Bảo Trì Công Đức không nhỏ vậy. Sự mong nơi Tôi phải như thế.

LONG HOA HỘI THƯỢNG

Chân Phật Tử Nguyễn văn Dây,
Pháp Danh: Tôn Giả Pháp Bang “Phụng ghi để phổ truyền”
Ngày 26 tháng 2 năm Giáp Dần