–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

1. Đức Di Lạc xuất Chánh Định gặp Đức A Di Đà Phật

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 41184)
1. Đức Di Lạc xuất Chánh Định gặp Đức A Di Đà Phật

hoanhy_fixed adida_web
Chân dung Hoan Hỷ của Đức Di Lạc.
Ở nhà Ngài mặc Bà Ba trắng.
  Tượng cổ Phật A Di Đà từ
 Tây Tạng.*
Trên bàn thờ.


Tôi nghe như vầy: Trước khi khai đạo, Đức Tịnh Vương hóa thân Đức Di Lạc xuất Chánh Định gặp Đức A Di Đà Phật.

Đức A Di Đà liền hỏi:
– Thời Hạ kiếp này con dùng phương tiện gì để Đồng Độ chúng sinh?

Đức Di Lạc thưa:
– Bạch Đức Thế Tôn, thời này nhân sinh tác tạo quá mức, con phải Đồng Độ theo Cư Nhân Hạnh. Dụng sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp trong thế gian, dạy cho chúng sinh không nhiễm.

Đức A Di Đà Phật trả lời:
– Đúng, chính xác lắm. Thời Mạt Kiếp này con phải chuyển thế như vậy.

Đức Di Lạc :
– Bạch Đức Thế Tôn, thời này lắm bậc chứng tu, tu chứng dẫy đầy khó phân.

Đức A Di Đà :
– Con phải cố gắng, thời này Qủa Phật độc nhất vô nhị đó con. Ta sẽ theo dõi giúp đỡ cho con.

Đức Di Lạc bái biệt Đức Thế Tôn và trở về Tịnh Thất ở 42 Hồng Bàng Nha Trang./-


* Tượng cổ Phật A-Di-Đà từ Tây Tạng.
 Do một Cựu Sĩ Quan Mỹ gốc Việt cúng dường
 cho Thiền Sư Bồ Tát Di Như đúng ngày Đại Lễ
 Đông Độ năm 2008 tại Las Vegas, Hoa Kỳ.