–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

11. Đức Di Lạc thành Phật Vương (Hịch CMVT phần 2)

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 44829)
11. Đức Di Lạc thành Phật Vương (Hịch CMVT phần 2)
Chánh Báo Thân của Đức Di Lạc Tôn Phật quyền lực như thế nào, mà Ngài đã ban hành Hịch Chứng Minh lệnh cho khắp vũ trụ rộng bao la vô tận, trong đó có muôn loài vạn vật phải thi hành.

• ĐỨC TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN hoá thân ĐỨC DI LẠC thành PHẬT VƯƠNG.


Thật là một Đại Duyên tôi đã chứng kiến sự kiện Đức Tịnh Vương Nhất Tôn hoá thân Đức Di Lạc đắc quả thành Phật Vương tức Như Lai hay còn gọi là quyền lực tổng thể vũ trụ. Sự kiện bắt đầu tại căn gác gỗ nơi Tịnh Thất Ngài ở số 42 Hồng Bàng Nha Trang, hôm đó Ngài khai thị cho tôi:


lotusbull"Ngày xưa khi Thái Tử Tất Đạt Đa tu đắc đạo, liền Như Lai (Thượng đế) quyền lực Tối Thượng Đẳng đến thọ ký, tức quyền lực Tổng Thể vũ trụ, thân phàm từ đây đã trở thành KIM THÂN. Ngài ra một điều kiện: Nếu Ta đắc đạo thành Phật thì khi Ta ném cái bát này xuống sông Ni Liên Thiền nó chạy ngược giòng sông. Nói xong Ngài ném cái bát xuống giòng sông, cái bát nổi lên mặt nước và chạy ngược giòng. Đức Thích Ca đã thành Phật Vương.

Hôm nay Ta nói với ông, Ta vừa đắc đạo cũng phải có điều kiện làm bằng chứng.”

Đức Tịnh Vương Nhất Tôn hóa thân Đức Di Lạc đưa ra hai điều kiện:

• "Điều kiện thứ nhất: Nếu Tôi đắc đạo, tối nay bảy Hành Tinh xuất hiện cùng một lúc trên cùng một đường thẳng.

• Điều kiện thứ hai: Khi đài BBC ở London phát thanh chiều lúc 18g30’ mưa một phút trên gác Tôi nhưng không có mưa một giọt nào hai nhà bên cạnh.”

* * *

• Chiều lúc 18g30’ Đức Tịnh Vương đang ngồi mở chiếc radio National nhỏ, nhạc hiệu Đài BBC vừa phát ra, bỗng mưa rào rào trên mái tole nhà Ngài. Ngài ra xem đúng y không có một giọt mưa nào rơi trên hai nhà bên cạnh. Mưa đúng một phút.

• Sáng hôm sau báo chí Sàigòn đăng tin Đài Quan Sát Thiên Văn Quốc Tế phát hiện, lần đầu tiên từ hơn 2000 năm, tối hôm qua một hiện tượng kỳ lạ: 7 hành tinh xếp hàng hiện trên bầu trời cùng một lúc trên cùng một đường thẳng. Tôi đem tờ báo dâng Ngài đọc.

Đức Tịnh Vương Nhất Tôn hóa thân Đức Di Lạc đã thành Phật Vương, đúng y lời thọ ký của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cách đây 2500 năm.

♦ PHẦN HAI
'HỊCH CHỨNG MINH VŨ TRỤ'

trích từ Bản HCMVT.


◊ Trước sự hiện diện nơi Ta. Đức Tịnh Vương Nhất Tôn hóa thân Đức Di Lạc đã thị hiện giữa thời Hạ Lai Mạt Pháp, Ngài đã tuyên ngôn có Tam Thế Phật chứng minh sự Diệu Dụng Phật Tôn cứu tứ loài mà Ngài phải chịu trăm chua nghìn đắng:

"Hạ-Kiếp điên đảo ưu-phiền.
Phần tôi gánh chịu lời nguyền hạ-lai."
–T.V.

◊ Chư Bồ Tát thọ trì. Chư Phật mỗi khi lai trần đều phải tốn công nhọc sức mới đúc ra được Bồ Tát. Bồ Tát là bậc đã thấu đạt tự giác: biết vận chuyển vạn pháp viên dung nên đã ý thức thọ nhận việc xuất nhập Chánh Định đi khắp nơi chúng sinh đang bị áp bức, trầm luân trong biển khổ, tận độ chúng sinh hồi sinh.

◊ Chư Hộ Pháp đảm nhiệm thi hành lời chứng minh của TA. Ở đây Ngài muốn nói Chư Hộ Pháp tức hàng vô hình ở bên Chư Phật, Chư Bồ Tát luôn hạnh nguyện xông trận đi bất cứ nơi nào chiến đấu với Ma Vương, Qủy Vương thực hành hạnh nguyện theo lời khai thị của Đức Tịnh Vương hóa thân Đức Di Lạc để hóa giải chúng sinh an lành.

◊ Cùng với Chư Thiên Hộ Pháp. Những vị Hộ Pháp vô hình tu ở núi, ở hang động tránh xa trần tục, sống thanh nhàn, được tự tại, quả tu chứng trên thế gian, nguyện hộ trì giúp đỡ chúng sinh qua thi thơ, qua cơ bút, răn đời lo tu hành giúp thế gian hay các Cõi ngoài quả địa cầu trở nên an vui mát mẽ. Những vị này đã nguyện theo bên Đức Ngài làm nhiệm vụ độ chúng sinh, tạo công đức trong thời Hạ Kiếp này.

◊ Chư Thần Hộ Pháp. Những vị Thần vô hình, thường đem tình thương cứu giúp chúng sinh nhưng tánh nóng giận vẫn còn. Họ có phương tiện trí thông tự tại, thần lực không thể nghĩ bàn. Thị hiện phương tiện thuận hoặc nghịch hành độ chúng sinh.

◊ Như Nhân Thần Địa Thần. Các vị Thần cai quản địa đại của chúng ta ở địa cầu này. Các vị này thường ở Đình, Làng nơi các Miếu nay nguyện theo Ngài tu hành và lập công đức giúp thế gian. Các vị cũng nhận lịnh Ngài đi khắp nơi cần thiết và tự tại độ chúng sinh.

◊ Thượng Đẳng Đẳng Thần Các vị Thần đạt được sự tu hành có kết quả cao nhất trong tất cả các vị Thần khác. Có tự tại Thần Lực Vô Thượng Đẳng Thần, đầy uy lực không thể nghĩ bàn, nay nguyện ứng trực bên Ngài.

◊ Chư Long Thần cùng Tứ Bộ Thần. Những vị Thần còn tánh tức giận, có thần lực biến hóa mây mưa. Những vị này biến được thân rồng, tu Thiền Định từ thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ đợi chờ Long Hoa nay Đức Di lạc Hạ lai trần thế đến ứng trực, lập công đức hộ trì Chánh Pháp và tu hành. Cùng Tứ Bộ Thần ở bốn Bộ Châu trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng đến ứng trực ở bên Ngài.

◊ Lại có Chư Bồ Tát thời quá khứ nguyện hộ trì chánh pháp, thời hiện tại ứng trực nguyện. Chư vị Bồ Tát có chí nguyện dũng mãnh từ thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở thể hiện vô hình. Cũng có vị nay hiện cư sĩ tại gia đã lai trần thuộc hữu hình, đều ứng trực bên Ngài, hạnh nguyện lợi mình lợi người, hộ trì giúp đỡ tứ chúng tu hành không ngừng nghỉ và kín nhiệm độ chúng sinh tránh khổ ải.

Thời khoa học văn minh hiện đại như ngày nay, chuyên nguyên cứu bằng thực nghiệm, lấy hiện vật hợp hóa để nhận biết. Nay Đức Tịnh Vương hóa thân Đức Di Lạc tuyên minh giữa thời này, có cả một thể hiện vô hình đầy quyền uy bất khả tư nghì, đang ứng trực bên Ngài, sẵn sàng thi hành hạnh nguyện theo lời Ngài ban ra xây dựng lại Thượng Kiếp.

Một đạo quân vô hình, lúc nào cũng tự giác cao độ, lúc nào cũng sống trật tự kỷ cương, dưới mắt Thiền Sư thấy rõ, biết tường tận. Nhân sinh, khoa học gia dù lỗi lạc đến đâu cũng không sao thấy biết được. Còn các lãnh tụ quyền uy, miệng thét gào bất khuất trùng dương, so với một vị Hộ Pháp vô hình thật không thấm vào đâu. Chỉ một ấn chỉ liền vô hiệu hóa. Thật khó tin nhưng có thật giữa thời đại nguyên tử này! Tất cả đều vì lợi ích của chúng sinh bị áp bức, cùng sự chấm dứt phiền não của lớp người thiện căn cô thế.

Đức Di Lạc hiện thân ở tại thành phố Nha Trang, đã đồng ứng cùng Tam Thế Phật, kêu gọi những bậc tu hành thuộc thể vô hình thời quá khứ hội tề bên Ngài. Ai vô thần, ai nghi ngờ hãy suy nghĩ lại. Nếu con người và sinh vật chết là hết sao lại có một Đức Tịnh Vương hóa thân Đức Di Lạc từ 2500 năm về trước, nay lại tái lai thị hiện tại thế giới chúng sinh, cùng những lần thị hiện thân phàm khác nữa như Long Thọ, Bố Đại Hòa Thượng...

Sao lại có Chư Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiên Thần... từ thời quá khứ nay về bên Ngài để làm gì? Như vậy bậc tu, bậc không tu khi chết vẫn chuyển mình sang một kiếp sống khác tiếp tục cuộc sống mới và cứ thế tiếp diễn mãi không ngừng.

hichvutru_ori_3_tatuyenro_r

◊ Trong Tam Thiên. Trong quả địa cầu của chúng ta có vô số chủng loài sinh vật, mỗi loài có lối sống riêng theo một môi trường thích hợp gọi là tiểu thế giới. Cứ mỗi 1000 tiểu thế giới lại thành 1 tiểu thiên thế giới. Cứ mỗi 1000 tiểu thiên thế giới lại thành 1 trung thiên thế giới. Cứ mỗi 1000 trung thiên thế giới lại thành một đại thiên thế giới.

◊ Ngoài tam thiên đại thiên thế giới. Ý chỉ đại thiên thế giới đó gồm 3 tiểu thiên, trung thiên và đại thiên. Trong quả địa cầu của chúng ta có tam thiên đại thiên thế giới và ở ngoài quả địa cầu của chúng ta là vũ trụ bao la cũng có vô số tam thiên đại thiên thế giới khác nữa.

Bảy báu thuộc Báu Thân Phật của Đức Di Lạc đã một lần nữa thể hiện sau thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cách đây 2500 năm./-