–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

67. Thiền Viện Rừng A Đề

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 30232)
67. Thiền Viện Rừng A Đề
• Năm 1972, lập Thiền Viện Rừng A Đề ở thôn Phú Hữu. Năm 1972 tôi tìm một đồi núi ở thôn Phú Hữu xã Vĩnh Ích quận Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa, sau khi trình Ngài ra xem và rất vừa ý. Tôi lập hồ sơ xin chính quyền xã Vĩnh Ích chấp thuận và mang lên Ty Điền Địa tỉnh Khánh Hòa cũng được chấp thuận đo đạc cấp giấy phép để lập Thiền Viện. Cũng năm đó Ngài cho lập một căn nhà nhỏ vách bằng cây rừng mái lợp tranh trên triền đồi núi, dân địa phương thường quen gọi rẫy Pháp Tạng, cứ sáng chủ nhật Ngài thường ra thăm, nghỉ ngơi, dạy giáo pháp và truyền Thiền ở đấy. Ngài cử hành Đại Lễ đặt tên Thiền Viện Rừng A Đề.

• Sau 1975, huỷ bỏ thiền viện bị truy thu thuế. Đến năm 1975 cuộc thế nước Việt Nam đảo lộn. Vợ Ngài và hai Chân Phật tử làm rẫy ở đấy. Đến năm 1979, chính quyền Cộng Sản đánh thuế truy thu nông nghiệp. Đất núi chỉ trồng khoai và bắp không đủ nuôi sống gia đình, ngoài ra không trồng hoa mầu khác được. Ngài không tiền đủ để đóng thuế và biết ý họ nên làm văn thơ hiến lại chính quyền, địa phương họ nói chia cho dân làm rẫy nhưng chỉ chia đồi núi Pháp Tạng cho ba ông: Bí thư xã, Chủ tịch xã, Trưởng công an xã từ đó đến nay.

• Ngài Khai Thị nên lập Thiền Viện và mở khoá Thiền. Một hôm tại Trung Ương Hội Thượng số 42 đường Hồng Bàng Nha Trang, Ngài khai thị cho tôi như vầy: Sau này có Bậc tín tâm ông nên lập Thiền Viện, cách tổ chức cho xuất gia 3 tháng hay 6 tháng một khóa. Tùy Bậc muốn 3 tháng hay 6 tháng cũng được. Cứ chiều thứ bảy đến chiều chủ nhật cho về sinh hoạt với gia đình. Tối chủ nhật trình diện tại Thiền Viện học giáo pháp tu Thiền ôn lại Đạo Đức. Sau mỗi khóa Chân Phật tử trở về gia đình sẽ biết lối tu thực tế Như Lai Pháp ngay trong gia đình.

Ông nhớ đừng cho xuất gia ở mãi trong Thiền Viện. Vì sao? Thời khoa học hiện đại cần cho họ giáp mặt với xã hội, với gia đình để thâm nhập vui buồn, sướng khổ, được mất, có không. Trong công tư sở, trong gia đình họ thực hiện được, thâm nhập được vạn pháp, con người sẽ trở nên trầm tĩnh, thông minh hơn, giải quyết việc nước việc nhà hợp tình hợp lý hơn. Một người ý thức sửa tánh không còn tánh xấu, nóng giận, tranh giành, cãi cọ... Nhờ Thiền mà Trực Giác, nếu không Thiền Định rất khó kềm giữ tánh xấu, tánh độc bộc phát. Người không thanh tịnh giải quyết một việc gì nơi đâu cũng không sáng suốt bằng Bậc bình tĩnh chẳng còn tánh nóng giận, tánh lo lắng, tánh sầu khổ...

• Tôn Phái Thiền: Bậc Thiện Tri Thức phải biết tùy theo Tâm Thức của mỗi hành giả mà hướng giáo, không tùy thuộc Bậc giỏi văn tự mới tu Thiền. Vì Thiền môn không tự. Bậc Thiền Sư phải là Bậc thấu đạt tâm thức di chuyển nên tùy Chân Phật tử mà lựa thế chỉ dạy tu Thiền. Thiền đi sâu bản năng, tiềm lực chủ trì Phổ Chiếu làm con đường Giác ngộ mới trực giác vạn pháp duy tâm: Vũ trụ và thân tâm vốn một Bản Thể duy nhất không hai./-