–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

8. Sấm kinh nói về Long-Hoa ra đời

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 72070)
8. Sấm kinh nói về Long-Hoa ra đời
son_boi_kinhdich_webKinh sấm tiên tri về thời cuộc chiến tranh trên đất nước Việt Nam và sau Đệ Nhị thế chiến 1939-1945, dân chúng sống lầm than khổ sở đã diễn ra đúng. Do đó những lời tiên tri về Long Hoa, Đức Di Lạc Hạ Sanh đã thị hiện miền Nam, càng làm người dân lẫn Tăng Ni, Phật tử tin và mong đợi hơn bao giờ hết.

• Kinh sấm Cao Đài giáo:
Cho biết Long Hoa sắp mở.

Minh Chơn Đạo thời kỳ sắp mở
Thức tỉnh đời cho kịp Long Hoa


Thời Mạt Kiếp tận thế luôn được nhắc nhở, xác nhận con người không thoát khỏi trầm luân nơi biển khổ nên phải tinh tấn tu hành.

…Nguồn tận diệt bày ra trước mắt
Cuộc xáo trộn Đông, Tây, Nam, Bắc
Nạn chiến tranh đạo tặc dãy tràn
Ôi! muôn nhà trăm họ lầm than
Chịu khốn khổ tai nàn thảm thiết.
Đạo ra đời là đời tận diệt
Nên Phật Tiên cho biết mà tu.


• Phái Phật Giáo Thầy Tây An: Cùng nhận định không khác với Cao Đài giáo.

Hạ ngươn nay đã hết rồi
Minh Hoàng cầu Phật lập đời Thượng Ngươn
Khuyên người cố gắng tu:
Hạ Ngươn như sợi chỉ mành
Sao không tu niệm tranh giành làm chi?


• Ông Sư Vãi bán khoai: ý nói thời tận thế Long Hoa ra đời.

Trẻ già đừng có nghi ngờ
Việc đời khó thấy bây giờ tới đây.

...Đời đà tận thế vậy mà
Mùa Nam gió Bấc, Đông thời gió Tây
Mây trời nay đã đổi thay
Công danh có một Hội này mà thôi.
...Đặng coi cái Hội Long Hoa
Chọn người tu niệm Hoàng Gia tôn thần


Thật đáng qúy! Các vị Hộ Pháp có nhiệm vụ rao giảng khuyên bảo chúng sinh đúng thời gian Đức Tịnh Vương hóa thân Đức Di Lạc đã có mặt ở Nha Trang, miền Trung nước Việt Nam.

Các vị còn tiên tri đúng, chính xác: kỳ này Đức Di Lạc chuyển từ nước Trung Hoa sang Việt Nam, vì có vài kiếp Ngài thị hiện ở Trung Hoa.

…Bây giờ Phật ở xa ngàn
Bây giờ Phật lại bước sang Nam trào.
…Bây giờ Phật ở nước Tần
Bây giờ Phật lại trở lần về Nam.

• Ông Ba Thới và một số vị Hộ Pháp cùng một ý.

... Ai ai nhẩn chí để dành
Hạ ngươn tận thế tu hành cần năng


Ông cũng cho biết thời Mạt Pháp hạ kiếp Đức Di Lạc có ra đời cũng lắc đầu những hành động quái dị của chúng sinh.

Việc Hạ Ngươn mỗi việc mỗi tham
Phật chắc lưỡi khó đam lại đủ.
…Lại dụng mưu làm quấy làm gian
Đoạt của thế lo toan bất chánh.


Những câu thơ của các vị Hộ Pháp đã dẫn chứng được cho đời biết về Long Hoa thật đúng. Thế vì lý do gì các vị này và nhân sinh không gặp được Ngài đang cùng sống đồng thời chung một giải đất ở miền Nam Việt Nam?


lotusbull

Tóm lược

Một điều đáng chú ý là sấm kinh dụng cơ bút, điển linh. Đó chính là Định Tưởng thuộc Ứng Hiện để làm đạo răn đời. Còn Đức Di Lạc luôn dụng TRỰC HIỆN để cho các bậc tu tín tâm có căn cơ sâu dày gặp Ngài, gặp hoàn cảnh khó khăn vẫn tu, hóa giải.

Ứng Hiện thuộc cầu xin. Trực Hiện thuộc tự sửa tánh tỏ tánh, biết nhận định thế nào là tu, nên nhẹ cảm dễ nhận diện bậc dạy đạo là gốc Chánh Đạo.

Ngài không dụng Thần Thông chốn công cộng, hay những ngày đại lễ có đông chân tử. Chân tử nào thuộc thành phần xây dựng Chánh Pháp mà có nghi chấp, Ngài mới hiện thần thông mầu nhiệm cho thấy để tin, sau đó Ngài giải toàn chân lý thực tiễn.

Ngài dạy: Rất nhiều bậc có thần thông bị giết, nhất là thời Mạt Pháp này, có siêu việt cũng phải thân – khẩu – ý kín nhiệm, chỉ dụng để khai ngộ cho tứ chúng mà thôi. Vì vậy Ngài sống một cuộc đời bình dị với tất cả những ai gặp Ngài.

Do đó, Những ai chờ Đức Di Lạc qua tiếng sấm nổ kinh hoàng ở núi Thất Sơn đều thất vọng. Có lần, một vị tu tiên ở núi Thất Sơn nhìn thấy trên bầu trời hướng Nha Trang có vùng hào quang sáng khắp tỉnh. Vị sư này cho cả chục đệ tử đi ra Nha Trang tìm Đức Di Lạc và đã gặp anh em chúng tôi thuyết pháp cho họ nghe. Họ nhận định đây là Hội Long Hoa nhưng lại chấp vì sao chúng tôi có gia đình và không ăn chay. Đối với họ tu trên núi, ăn chay mới đúng. Quan sát không được sâu, lại nhìn thoáng qua nên khó tin. Họ trở về núi Thất Sơn và bảo tiếp tục chờ Đức Di Lạc ra đời./-Phần này được thêm vào từ Ban Biên Tập trang web.

Thế giới đang nằm trong THỂ của Đức "A Dật Đa Di Lạc Tôn Phật."

Chỉ những Bậc Hành Giả hoặc Thiền Sư Tu Trực-Giác mới nhận ra những điểm kể ra dưới đây. Vì lẽ đó chúng tôi không cần dẫn chứng nhiều cho dù còn vô số điểm biện minh thế giới đang nằm trong THỂ của Đức "A Dật Đa Di Lạc Tôn Phật".

1. Nhiều tổ chức tâm linh lấy chữ A (hình Tam-Giác) hoặc Con-Mắt-Trái làm biểu tượng.
eye_usmoney_01 A Đề Cổ Phật,
A Di Đà Phật
A Dật Đa Di Lạc Tôn Phật

Hình Tam-Giác bên trái chính
là chữ A của Ba Đời Phật.


caodai_eye_01 Đạo Cao Đài thờ hình con
Mắt Trái là biểu tượng Vị
Chuá Tể Vũ Trụ.


Trong hình tờ Mỹ Kim ở
trên có hình con Mắt Trái
đặt trên hình tam giác.

2. Màu xanh mạ non. Thời còn tại thế Đức Di Lạc Tôn Phật đã dạy chân tử quét vôi hoặc sơn thiền viện màu xanh mạ non (green). Nay đi đâu cũng thấy kêu gọi màu xanh lá mạ (go green).

3. Tượng Di-Lạc hoá thân Thần-Tài. Đâu đâu cũng thấy trưng bày, thờ Phật Di Lạc hoặc tượng Di Lạc hoá thân Thần-Tài.