–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

21. Hịch Chứng Minh Bồ-Tát

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 33022)
21. Hịch Chứng Minh Bồ-Tát
• Bậc cả đời tìm chân lý thì một đời tìm chân lý.
• Bậc lượm lặt chân lý thì một đời lượm lặt chân lý, nếu suy nghĩ để tìm chân lý mà chưa nhận được thì một đời cũng chỉ suy nghĩ thôi chẳng nhận được.
• Duy chỉ có đức tin THIỆN TRI THỨC mà biết thôi.


– Vô Sư Kinh


Hịch Bồ-Tát thi hành Ma-Ha-Tát:

(nhấp vào văn bản để mở lớn)
hichbotat_small


• Được trao Bảng Tôn-Giả. Tôi vào tu theo Pháp Tạng Phật Giáo được một năm, đến ngày 30 tháng 9 âm lịch năm 1970 trong Đại lễ chứng minh hàng năm, tôi được Đức Long Hoa Tăng Chủ Di Lạc Tôn Phật chứng minh và trao cho Bảng Tôn Giả.

Sau 20 năm tiếp tục tu tập, tu hành qua muôn triệu gian lao khổ hải đầy thử thách, cùng những lần Ngài Diệu Dụng Phi tướng mục đích thi Đức Trí đầy chông gai, nhưng tôi vẫn chịu đựng, điều ngự, kiềm chế tất cả bộc phát hữu hóa của Ma nghiệp. Chân tử Ngài gồm 3000 đã bỏ tu không đến Trung Ương nhưng vẫn theo đường lối Ngài dạy tu ở nhà. Tại Nha Trang còn lại không quá 7 Chân tử, trong đó có tôi.

Một hôm Ngài bảo tôi phải làm tờ sám hối:

"Ông tưởng ông cúng dường vợ ông cho tôi hả, ông phải viết bỏ bê vợ con không lo đủ sự sống hàng ngày nên tôi phải hóa giải cho gia đình ông.”

Từ năm 1975 trở về sau, gia đình nào cũng bị đảo lộn cuộc sống cơ cực. Phần tôi bị đi tù cải tạo không lo cuộc sống gia đình nổi làm Ngài phải khổ vì Tôi. Tôi biết, tận độ chúng sanh tánh là cái gì đến cũng vui chịu, không từ chối vì bậc Chánh Giác khai mở mà không thuận theo ắt bê trể. Tôi đã Tin Vâng Kính viết tờ sám hối dâng lên Ngài.

• Được trao Hịch Bồ-Tát thi hành Ma-Ha-Tát. Bỗng 6 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 7 năm 1989 tức ngày 21 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Tỵ tại Trung Ương Hội Thượng, trước Chánh Điện nhang trầm bay thơm ngát khắp phòng, Đức Long Hoa Tăng Chủ tỉnh tọa trang nghiêm, đối diện Ngài gồm có tôi, Tôn Giả Pháp Bang, chân tử Tạng Thân, chân tử Diệu Hạnh ngồi như thường lệ thành nửa vòng cung. Ngài trao Hịch Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát cho tôi và khai thị tôi nghe như vầy:

“Này ông Pháp Khả, nay tôi ban Hịch Bồ Tát này cho ông. Chỉ một mình ông được Hịch này có đóng dấu và có chữ ký của tôi. Không có người thứ hai được bản chính này. Tôi có cho một số Chân Tử khác cũng Hịch này nhưng không có con dấu và chữ ký của tôi.”

Xong Ngài nhìn sang Tôn Giả Pháp Bang và khai thị rằng: Pháp Bang con phải tu hai, ba kiếp nữa mới bằng Pháp Khả bây giờ. Còn Tạng Thân sau này con lấy cái học dạy người ta. Ngài vừa dứt lời, tôi liền đứng lên, tất cả ba vị có mặt cũng đứng lên nghiêm trang. Tôi lạy Ngài 7 lạy để tri ân Ngài đã ban Hịch cho tôi từ nay là một Bồ Tát thi hành Ma Ha Tát trong vũ trụ nối tiếp đường đi của chư Phật mười Phương Ba Đời.

• Vô minh, ganh tỵ với Hịch Bồ-Tát. Khi Ngài vừa vào Bát Đại Niết Bàn thì Bà Tạng Trình với tư cách là vợ, bà liền không cho tôi tổ chức Đại Lễ, còn Pháp Bang thì lén bảo người quay video cắt hết hình ảnh của tôi trong Đại Lể Trà Tỳ của Đức Ngài. Liền trong Đại Lễ Pháp Bang bị tai nạn té xe ngồi một chỗ phải bỏ ra về.

Còn chân tử Diệu Hạnh Ngài không dạy điều gì. Đối với chư Phật hai, ba kiếp nữa có nghĩa hai, ba đời Phật nữa. Vì trên thực tế một bậc tu còn nằm trong hố sâu vòng đai pháp giới là còn nằm trong vô minh triền miên đến vô số kiếp, rất khó tự mình vượt qua mê lầm đặng tỏ hết vô minh. Đại nhân duyên cao dày được gặp Phật Chánh Đẳng Chánh Giác hay Bồ Tát tạo dựng ra cho phá vô minh nhiều ít tùy bậc đó, mới tính một kiếp. Khi đã tỏ mới thông liền tự biết lối tu theo chư Bồ Tát, tiếp nối không còn lạc. Vì vậy kỳ này Ngài mới chỉnh trang lại, tu phải y tôn, y chỉ theo bảng chứng minh Tin Vâng Kính. Đó là đường đi của Chư Tổ, Chư Bồ Tát đến với Phật. Ai chê bai, tu tự ý cá tánh không đến được. Còn ông Tạng Thân lấy cái học dạy người ta. Có nghĩa học nghiên cứu kinh Phật giảng dạy bằng trí suy tưởng, bằng suy nghĩ, bằng suy luận. Bậc này chưa có trực giác.

• Ngài thọ ký chỉ đào tạo một Bồ Tát thi hành Ma Ha Tát. Sáng hôm sau, như thường lệ mỗi khi từ Sàigòn ra Nha Trang tôi đến thọ pháp, Ngài thọ ký:

“Sau này ông lai trần dạy Chư Tổ và đi trong lửa cầu Diệu Quả Bồ Đề. Ông phải biết chuyến Hạ Lai một kiếp Nhứt Sanh Bổn Xứ này, trên lộ trình hành đạo Tôi chỉ có đủ thời gian đào tạo được một Bồ Tát thi hành Ma Ha Tát mà thôi. Còn học trò Tôi sau này đói đạo họ đi tìm, ông dạy họ mới kết quả được.”

dn_thay_cauthang_01
Đức Ngài và Bồ Tát thừa kế.
Ảnh duy nhất ghi lại khoảnh
khắc
tình Thầy-Trò
Thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy, khi Ngài Bát Đại Niết Bàn các vị Tôn Giả đều tự hào, nên không ông nào đến với Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả. Chỉ có Tôn Giả A Nan được Ngài sắp Tổ thứ hai mới gần Tôn Giả Ca Diếp mà thôi.

Thời này cũng quan niệm tôi và họ đều là chân tử của Đức Ngài nên dễ gì họ trực giác tỏ hết vô minh lầm lẫn. Thực ra khi một vị đã được Đức Long Hoa Tăng Chủ hóa thân Đức Di Lạc Tôn Phật ban hành Hịch Bồ Tát thi hành Ma Ha Tát thì bậc này đã được nhập thể vũ trụ, đã được Tương Thông Phật Lực khó nghĩ bàn. Vị này được đầy đủ lực cùng công năng công đức khai thị cho tất cả Tứ loài cùng Nhân, Thiên, Tiên, Thần, Thánh, Hộ Pháp Bồ Tát như Thinh Văn, Duyên Giác, A La Hán, Bích Chi Phật trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới y như tôn chỉ của Hịch. Tất cả ai đi ngược lại, hoặc chê bai Bồ Tát đều bị bê trễ không những kiếp này mà còn vô số kiếp về sau.

Lãnh đạo tối cao của Pháp Tạng là Đức Long Hoa Tăng Chủ Di Lạc Tôn Phật. Kế tiếp việc điều hành là Chánh Trưởng Ban Hộ Đạo Trung Ương. Ngài trao cho tôi nhiệm vụ này. Còn Ban Chấp Sự Trung Ương, các tỉnh, quận, xã cứ hai năm bầu lại một lần để tiếp xúc với chính quyền về các việc có liên hệ đến hành chánh.

• Từ Bồ Tát thi hành Ma Ha Tát đến được
đổi Pháp danh là Di Như. Tết cuối của Ngài năm 1993, vào ngày 12 tháng Giêng sau Đại lễ khai nguyên năm 1993, Ngài dạy tôi:

“Ông Pháp Khả, ông là Thủ Khoa trong Hội, ông được đổi pháp danh từ nay là Di Như.”

Tôi đảnh lễ Ngài ba lạy thọ nhận sự ban cho của Ngài. Trước đó Ngài cũng dạy chung cho nhiều chân tử nghe là Ngài sẽ đổi pháp danh tất cả được lấy họ Di, nhưng chờ mãi không thấy Ngài đổi cho ai. Thì ra Ngài diệu dụng cho biết để sau này có bậc đổi pháp danh sang họ Di, sẽ không có ngạc nhiên hoặc không chê bai nói bậc đó tự ý.

Trên lộ trình tu cầu Chánh Giác, tôi đã từng bị nhiều người học trò, bạn bè, người thân thấy tôi Tin Vâng Kính Ngài tuyệt đối để cầu đạo, họ chê tôi là đồ ngu, đồ khùng, điên, là kẻ mất trí. Còn với thế gian thì tôi qua không biết bao khổ ải, chín lần chết đi sống lại vẫn bền chí cầu Diệu Quả Bồ Đề. Nhớ lại một kiếp quá khứ, kiếp này tôi đã gánh chịu khoảng 100 lần khổ hơn thời đi thỉnh kinh từ Trung Hoa sang Ấn Độ. Thật đúng, ai có qua cầu mới hay.

Ngài thường bảo với nhiều chân tử: “Tôi đã dùng cả khối vàng bằng thân người ông Pháp Khả mới đúc ra được ông ta, thật quả là một kỳ công.”

Sau khi được Ngài trao cho Hịch Bồ Tát, những lần từ Sàigòn đi Nha Trang thọ lãnh bảo pháp, Ngài thường đuổi tôi, la rầy tôi phản Ngài... Có nhiều chân tử của Ngài, thấy tôi bị như vậy họ vui mừng bảo tôi bị phế thải, sẽ có bậc khác lên thay điều hành việc dạy Đạo của Pháp Tạng.

Họ rất nóng lòng chờ đợi nhưng không thấy Ngài thay người mới ngược lại, tôi vẫn điều hành việc đạo cho Ngài. Số con cháu Đề Bà Đạt Đa rất căm ghét, càng lúc càng tăng, càng lộ rõ. Họ họp bàn thủ tiêu tôi ba lần nhưng cả ba lần tôi đều thoát hiểm nguy. Phần bên ngoài thế gian, công an thành phố Nha Trang cấm Ngài hành đạo. Ngài thừa biết, nếu tuyên bố ai thừa kế Ngài bậc đó ắt bị chính quyền, cộng thêm những bậc tu của Ngài chờ giết.

Chỉ một bản chứng minh có con dấu, chữ ký hay là diệu kế của Khổng Minh. Một buổi sáng Ngài dạy tại Trung Ương cho tôi: "Ông đã nhận được Hịch có con dấu và chữ ký của tôi ông làm Tổ Thứ Nhất."

Tôi đảnh lễ Ngài rồi lui ra. Ngài bảo: "Tôi thả ra mười bản như mười con lươn, không ai biết con nào mà chụp để cứu ông."

condau_chuky_hich_01
Vì đưa lên web nên con dấu và
chữ ký của Ngài được làm mờ
để bảo tồn Chánh Pháp
Sau vài ngày trao Hịch, gặp tôi Ngài bảo: "Ông về Sàigòn ngay không thì có kẻ giết ông". Lúc đó có bà Diệu Khiêm cùng nghe.

Thật vậy, sau này Ngài trao cho thêm khoảng mười Hịch Bồ Tát nhưng không có con dấu và chữ ký. Đa phần ai nhận được cũng hoan hỷ./-